Magamról
Varga György, Ph.D.


Tudományos főmunkatárs
Negyedidőszak és felszínfejlődési folyamatok kutatócsoport
Földrajztudományi Intézet
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
H-1112 Budapest, Budaörsi út 45.

E-mail: varga.gyorgy@csfk.mta.hu

ResearchGate


Munkahelyek

2016

2017


2013–2016


2010–2013
2012–
Tudományos főmunkatárs 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet
Management Committee tag
COST Action CA16202 International Network to Encourage the Use of Monitoring and Forecasting Dust Products
Tudományos munkatárs (MTA Posztdoktori Ösztöndíjas kutató)
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet
Lösz és Negyedidőszaki Kutatócsoport
Fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs)
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet
Lösz és Negyedidőszaki Kutatócsoport
(korábban: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
Geomorfológiai és Negyedkorkutatási Osztály)
Ügyvezető szerkesztő
Hungarian Geographical BulletinVégzettség
2012Földtudományok, PhD (summa cum laude)
Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Pécs
(Disszertáció címe: Az eolikus por mennyiségének változásai a Kárpát-medencében a pliocéntől napjainkig, a globális folyamatok tükrében)

2007−2010
PhD-hallgató
Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Pécs
(Kutatási terület: Porviharok és hullóporos eredetű üledékek jelentősége a környezeti és éghajlati folyamatokban a pliocéntől napjainkig)
2002−2007
Geográfus, MSc
Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet, Pécs
(Diplomamunka címe: A plio-pleisztocén határ és a legidősebb löszök)
1996−2000
Gimnáziumi érettségi, Matematika tagozat
Mátyás Király Gimnázium, Fonyód


Nyelvismeret

angol
C-típusú középfokú nyelvvizsga
német
Lektorátusi PhD-nyelvvizsga


Díjak, elismerések
2017, 2018, 2019
2016
2014
2013
2013
2012
2011

Kiváló CSFK Kutató, (MTA CSFK)
Akadémiai Ifjúsági-díj, (Magyar Tudományos Akadémia)
Szádeczky-Kardoss Elemér-díj, MTA X. Földtudományok Osztálya
Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíj (Magyar Földrajzi Társaság)
Kiváló Doktor-díj (PTE Földtudományok Doktori Iskola)
Szádeczky-Kardoss Elemér-díj, MTA X. Földtudományok Osztálya
Prinz-díj (Junior kategória), PTE Földrajzi Intézet
2009
Talentum-díj, PTE Földtudományok Doktori IskolaTudományos
társasági, bizottsági  tagságok


Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete
INQUA Magyar Nemzeti Bizottság
Magyar Földrajzi Társaság
Magyar Meteorológiai Társaság

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése